قیمت خرید دلار در صرافی‌های بانکی در ساعت ۱۳ امروز ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ فروش ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

نرخ خرید هر یورو نیز ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

میانگین بهای هر یورو دیروز در سامانه سنا ۱۲ هزار و ۶۱۵ تومان و هر دلار ۱۱ هزار و ۳۵۸ تومان بود.

همچنین نرخ فروش هر حواله یورو در سامانه نیما به ۱۱ هزار و ۹۸۶ تومان رسید، حواله هر دلار نیز ۱۰ هزار و ۸۵۷ تومان فروخته شد.

دلار در روزهای اخیر در کانال ۱۱ هزار تومانی در نوسان بوده است.