محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز (سه شنبه) با حضور در مجمع عمومی فراکسیون امید، درخصوص شرایط قتصادی کشور و نحوه مدیریت منابع به ویژه در شش ماهه دوم سال ۹۸ توضیحاتی را ارائه کرد.

به گفته فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، نوبخت با تصریح بر اینکه دولت در این شرایط توانست هزینه‌ها و مصارفش را مدیریت کند، گفت: آقای نوبخت گفت که دولت توانسته با مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه‌ها از به وجود آمدن بحران بودجه‌ای جلوگیری کند.

در این جلسه همچنین در خصوص تغییر در نظام بودجه ریزی و نحوه تخصیص ها نیز گزارشی ارائه شد که بر اساس آن بودجه ۹۹ براساس واقعیت‌ها و با توجه به ظرفیت‌های مالیاتی و … کشور با وابستگی کمتر به درآمد نفت بسته خواهد شد و سعی می‌کنیم در زمان مقرر بودجه را تقدیم مجلس کنیم.

پس از ارائه گزارش نوبخت، نماینده مرکز پژوهش های مجلس به ارائه گزارش این مرکز برای اعضا فراکسیون امید پرداخت.