به گزارش روز سه شنبه وزارت آموزش‌وپرورش، «محسن حاجی میرزایی» در گردهمایی پیشکسوتان فرهنگی که به مناسبت هفته منزلت و روز سالمند و با حضور جمعی از سالمندان بازنشسته فرهنگی حوزه ستادی و شهر تهران در مجتمع فرهنگی و رفاهی فرهنگیان تهران برگزار شد، اظهار داشت: هیچ‌کس تردید ندارد که شرایط حقوقی پیشکسوتان و بازنشستگان باید درست شود اما شرایط سخت اقتصادی کار را دشوار کرده است البته دولت با جدیت دنبال حل این مشکل است.

وی ادامه داد: کار معلمان بازنشسته قابل قیاس با سایر بازنشستگان از جمله افرادی که در محیط‌هایی مانند کارخانه‌ها کار می‌کنند و بازنشسته می‌شوند، نیست زیرا معلمان روح انسان‌ها را جان بخشیده و فرهنگ را می‌سازند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به طور قطع همه‌چیز در این دنیای فانی از بین می‌رود اما آنچه ماندگار است وجهه روحانی و معنوی افراد است.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: اگر امروز می‌توانیم دید عمیقی نسبت به مسائل داشته باشیم، مدیون تلاش پیشکسوتان امروز در گذشته هستیم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: به گفته وی مجتمع فرهنگی و رفاهی پیشکسوتان فرهنگی ایده بسیار خوبی است که باید توسعه یابد، لذا تلاش داریم آن را توسعه دهیم همچنین برای بهبود بیمه سلامت بازنشستگان و شاغلان فرهنگی تلاش بر این است گام‌های بلندی برداشته شود.

وزیر آموزش و پرورش بر بکارگیری فرزندان بازنشستگان فرهنگی تأکید کرد و گفت: کمتر به دانش و تجربه توجه می‌کنیم ضروری است تمام تجارب منتقل شود لذا باید با تمهیداتی دانش‌ها و تجارب را استخراج و به نسل بعد منتقل کنیم.

حاجی میرزایی اظهار داشت: تجارب افراد سرمایه‌ای است که متعلق به جامعه است چراکه جامعه این فرصت را در اختیار افراد برای کسب تجربه گذاشته است لذا باید این‌گونه تجارب به نسل بعد منتقل شود البته ما تلاش می‌کنیم از تجربیات بازنشستگان درآموزش‌وپرورش استفاده کنیم.

در این گردهمایی تعدادی از بازنشستگان خواسته‌ها و پیشنهادهای خود را در حضور وزیر ارائه دادند.