به گزارش جارچی اخباربه نقل از جهادکشاورزی فارس، ذبیح‌الله سیروسی گفت: عملیات تخریب ساخت و سازها در دهستان سیاخ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در باغ شهرهای جدیدالاحداث انجام شد.

به گفته وی، ساخت و سازهای غیر مجاز شامل ساختمان، دیوار، محوطه، جاده، پی کنی و دپو مصالح و در سطح ۲۴۹ هزار متر مربع که بوسیله سه دستگاه لودر تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی شیراز ادامه داد: به استناد قانون، جهادکشاورزی موظف به حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی است، لذا عملیات فوق با پیگیری دادستان در امور زمین و حمایت همه جانبه نیروی انتظامی انجام شد.

سیروسی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۳۱ ارتباط مردمی مدیریت اموراراضی استان به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و مشاوره در زمینه قوانین مرتبط با امور اراضی است.

او یادآور شد: در شهرستان شیراز، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بیش از ۴۵۰ مورد اخطار برای متخلفین ساخت وسازهای غیر مجاز صادر و نسبت به قلع و قمع ۲۷۰ مورد تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و هشت مورد حکم قلع و قمع صادره از شعب احکام کیفری شهرستان اقدام و ۲۰۰ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گفته مدیرجهاد کشاورزی شیراز، علاوه بر گشت‌های روزانه ده‌گردشی و سامانه ۱۳۱، تعداد ۶ مورد گشت هم‌پوشان دستگاه‌های متولی امور زمین انجام شده که به نظر می‌رسد، موارد فوق گام موثری در پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز باشد.