‌مهرداد جهانی با اشاره به اینکه حضور متکدیان، دستفروشان و کودکان کار در آزادراه به ویژه در ساعات اوج ترافیک علاوه بر اینکه برای این افراد خطرآفرین است، منجر به ایجاد بار ترافیکی بیشتر و مشکلات ایمنی می شود، افزود: آزادراه تهران-کرج-قزوین یکی از شریان های اصلی و ترانزیتی کشور و معبر تردد مسافران زیادی است و حضور متکدیان و دستفروشان در این آزادراه، زیبنده البرز نیست.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: این مسئول با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به تنهایی توسط یک ارگان یا سازمان امکان پذیر نیست، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف این معضل اجتماعی در جلسات مرتبط در استان و با توجه به اینکه متکدیان این منطقه بیشتر از مهاجرین غیرقانونی و دستفروشان هم از اقشار آسیب پذیر و کودکان کار هستند؛ مقرر شد این طرح با مشارکت نهادهای ذی ربط از جمله، نیروی انتظامی، فرمانداری کرج، اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز، شهرداری کرج، بهزیستی، اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و پس از اخذ احکام قضایی اجرایی شود و افراد به صورت قانونی ساماندهی شوند.
جهانی از مسافرین این محدوده درخواست کرد ضمن همکاری در زمان اجرای طرح، از توقف در کنار آزادراه، خرید کردن و تعامل با این افراد خودداری کنند تا امکان ساماندهی آنها از طریق قانونی فراهم شود.