استان تهران به دلیل جای دادن پایتخت سیاسی کشور و بی توجهی به آمایش درست سرزمینی به مرکز ثقل و محور همه فعالیت‌های بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

با وجود توجهی که دولت‌ها در سال‌های اخیر به توسعه استان‌های دیگر به ویژه مناطق حاشیه‌ای داشته‌اند، استان تهران و پایتخت همچنان به عنوان مرکز فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

حتی شرکت‌ها و کارخانجاتی که در استان‌های دیگر قرار داشته و به فعالیت تولیدی در آن استان‌ها مشغول هستند، معمولا دفتر مرکزی و یا اصلی خود را در تهران دایر کرده‌اند.

بر این اساس است که بررسی آمار تسهیلات جاری و غیر جاری بانک و موسسه‌های اعتباری توسط ایرنا نشان می‌دهد که بیشتر میزان تسهیلات توسط شبکه بانکی استان تهران پرداخت شده به طوری که ۶۴.۹ درصد مجموع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور مربوط به استان تهران و ۳۵.۱ درصد باقیمانده به سایر استان‌ها تعلق داشته است.

طبق جداول آماری بانک مرکزی، در پایان خرداد ۹۸ میزان مانده تسهیلات جاری و غیر جاری بانک و موسسه های اعتباری به ۱۵ هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۲ هزار و ۶۸۲ هزار میلیارد ریال (مادل ۲۰.۷ درصد) رشد داشته است.

مانده تسهیلات در دوره مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۳.۸ درصد افزایش داشته است.

استان‌های صدرنشین دریافت کننده تسهیلات

بر اساس جداول آماری بانک مرکزی، بیشترین مبلغ تسهیلات در پایان بهار ۹۸ مربوط به استان تهران با مبلغ ۱۰ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال تعلق داشته که معادل حدود ۶۴.۹ درصد) کل مانده تسهیلات است.

استان‌های اصفهان با ۵۷۱ هزار میلیارد ریال در رده دوم و خراسان رضوی با ۴۷۹ هزار میلیارد ریال در رده سومین استان برخوردار از تسهیلات بانکی قرار دارند.

در رده های بعدی استان‌های فارس با ۴۰۳ هزار میلیارد ریال، مازندران با ۳۵۰ هزار میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با ۳۱۸ هزار میلیارد ریال جای گرفته‌اند.

استان‌های کم برخوردار از تسهیلات

کمترین میزان مانده تسهیلات نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد با مبلغ ۵۳ هزار میلیار ریال تعلق داشته است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: پس از استان کهگیلویه و بویراحمد، استان ایلان با ۵۹ هزار میلیارد ریال در رده دوم و خراسان جنوبی با ۶۳ هزار میلیارد ریال در جایگاه سوم جای گرفته است.

در رده‌های بعدی کمترین دریافت کنندگان تسهیلات شبکه بانکی، استان های خراسان شمالی با ۶۵ هزار میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با ۷۸ هزار میلیارد ریال، کردستان با ۸۴ هزار میلیارد ریال و بوشهر با ۹۱ هزار میلیارد ریال قرار دارند.

علت بالا بودن سهم تهران چیست؟

مهم‌ترین علت بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران است.

عمده فعالیت‌های بانکی این شرکت ها و کارخانجات توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.