محسن حاج میرزایی در سومین دوره آموزشی کارشناسان قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش سراسر کشور در جمع فعالان این عرصه که در رامسر برگزار شد، با تاکید بر مطلب فوق، اظهار کرد: آموزش وپرورش بزرگ‌ترین رسانه برای تمدن سازی، ساختن هویت ایرانی اسلامی و حفظ و انتقال ارزش‌های دینی است.

وی از آموزش وپرورش به عنوان متمایزترین رسانه کشور یاد کرد و گفت: این وزارت به جهت گستردگی اقصی نقاط این سرزمین را در برگرفته است.
وزیر آموزش وپرورش پیوند بین این سازمان و مخاطبان خود را پیوندی منظم دانست و افزود: ارتباط آن ارتباطی برنامه‌ریزی شده، مستمر با اهداف روشن است.

حاج میرزایی با اشاره به اینکه آموزش وپرورش در ۹ ماه از سال با مردم ارتباط دارد، تصریح کرد: این رسانه متناسب با مخاطبان خود به وسیله معلمان هوشمند، تمایزات و تفاوت ها را مورد اعتنا قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: ارتباط آموزش وپرورش با مخاطبان خود در بهترین زمان یادگیری و ناب‌ترین دوره یادگیری اتفاق می‌افتد زیرا در این دوره بیشترین یادگیری انجام می‌شود.

وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه رفتارها در این رسانه از سوی مخاطبان اثرگذار است، یادآور شد: این رسانه عظیم مهم‌ترین کارکرد را در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارد.

حاج میرزایی اضافه کرد: آموزش وپرورش در سند تحول بنیادین برای انتقال از حافظه محوری به تربیت و اعتلاء روح و روان دانش‌آموزان، تربیت را در شش ساعت دیده است و برای آن برنامه‌ریزی دارد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: وی با بیان اینکه ظرفیت‌های بالقوه زیادی در آموزش و پرورش وجود دارد که باید تبدیل به بالفعل شود، یادآور شد: در این مسیر بین آنچه که باید باشیم فاصله است بنابراین دائما باید به عمق و اعتلاء آن افزوده شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اجرای کار اثر بخش در این رسانه بزرگ، گفت: مسیری که در آن گام نهاده‌ایم برای نظام تعلیم و تربیت پایان ندارد.

حاج میرزایی با اشاره به موضوع کمبود نیروی انسانی در این وزارتخانه که از زبان مسئولان بیان شده است، اظهار کرد: کیفیت و نوع کاری که نیروی انسانی انجام می‌دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی بر سرمایه‌گذاری در بخش ارتباط بیشتر با دانش‌آموزان تاکید و تصریح کرد: اینان سربازان بزرگ این عرصه هستند بنابراین نیاز به فعالیت بیشتر دارند.

وزیر آموزش و پرورش متذکر شد: تمام تلاش مجموعه تعلیم و تربیت این است تا دانش‌آموزان متکی به خود شوند.