«رضا اردکانیان» روز پنجشنبه در آیین افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران در جمع خبرنگاران افزود: از فناوری نانو می توان در همه عرصه های کشور به ویژه در بخش آب کشور استفاده کرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر در مقیاس محدود فناوری نانو در حال استفاده برای کاهش فلزات سنگین در منابع آب است تا آب را با کیفیت مناسب و مطمئن در اختیار مصرف کننده قرار دهد و از سوی دیگر برای از بین بردن و کاهش نیترات در موضوع نمک زدایی از این فناوری استفاده می شود .

اردکانیان افزود: با توجه به اینکه کشور دسترسی خوبی به منابع آزاد آب شور دارد، می توانیم استفاده این فناوری را توسعه داده و از این فناوری برای کاهش کدورت آب نیز استفاده کنیم.

وی ادامه داد: به طور کلی با حمایتی که این عرصه خواهد شد و با توسعه ای که در ارتباط تجارت فناوری نانو رخ می دهد، در آینده نزدیک استفاده از آن توجیه اقتصادی و اجتماعی بالاتری خواهد داشت.

وزیر نیرو یادآور شد: فناوری نانو عرصه مهمی است و همه ما می دانیم این شاخه از علم و فناوری نانو همانند دیگر شاخه ها بذری است که در بستر اخلاقیات رشد می کند و هر چقدر پایبندی به اخلاقیات و اخلاق حرفه ای را توسعه دهیم می توانیم از ثمرات رشد این فناوری ها بهره مند شویم .