«اسماعیل اسفندیارپور» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت هرکیلوگرم گندم معمولی ۲۲۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۲۹۰ تومان تعیین شده است.

وی قیمت گندم دوروم را ۹۰ تومان بیشتر از نرخ گندم معمولی دانست و از کشاورزان خواست برای تامین نیاز صنف و صنعت و کارخانجات ماکارونی و همچنین قیمت مناسب گندم دورم برای کشت خود از این رقم بهره بگیرند.

اسفندیارپور تصریح کرد: تفاهم نامه ای بین صنف کارخانجات ماکارونی و بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان به امضا رسیده است که کارخانجات ماکارونی در استان هایی همچون خوزستان، فارس، کرمان (جیرفت ، کهنوج و اورزویه) که تولید گندم دوروم دارند این محصول را با ۱۰ درصد افزایش قیمت دولتی خریداری کنند.

به گفته وی، این بدان معناست که با این میزان افزایش هر کیلوگرم گندم دوروم ۲۲۰ تومان گران تر خریداری خواهد شد.

کشت گندم در ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به برنامه کشت و تولید گندم در سال زراعی ۹۸ – ۹۹ برای تولید ۱۴ میلیون ۵۰۰ هزارتن گندم حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت گندم می رود که از این میزان دو میلیون هکتار برای کشت آبی و چهار میلیون هکتار مربوط به کشت دیم است.

وی افزود: دوره کاشت گندم در کشور حدود ۱۰۰ رز است از اول مهر ماه از اقلیم سرد شروع سپس درمناطق معتدل و در ادامه اقلیم گرم و خشک جنوب و اقلیم گرم و مرطوب نوار ساحل خزر تا هفته اول دیماه خاتمه می یابد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: از ابتدای مهرماه تاکنون ۷۰۰ هزا رهتار گندم آبی و دیم کشت شده که از این میزان ۱۰۰ هزار هکتار مربوط به کشت گندم آبی و ۶۰۰ هزار هکتار گندم دیم است.

اسفندیارپور پیش بینی کرد ۶ میلیون هکتار پیش بینی شده زیرکشت گندم برود اظهارداشت: با شر وع بارندگی ها سطح زیرکشت گندم افزایش می یابد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: وی از کشاورزان خواست در دیم زارها کشت گندم خشکه کاری انجام شود .

لزوم مصرف ۸۰ درصد کودهای نیتروژنه و اوره در فصل کاشت

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: لازم است ۸۰ درصد کودهای نیتروژنه و اوره در زمان کاشت مصرف شود تا روی کمیت وکیفیت تولید موثر واقع شود.

اسفندیارپور تصریح کرد: اکنون ۴۷۵ هزارتن گندم آبی و دیم گواهی شده تحت نظر موسسه بذر و نهال در قالب ۶۷ رقم کیفی آماده ارایه به کشاورزان است.

وی از کشاورزان خواست تا برای تولید گندم کیفی و افزایش عملکرد در واحد سطح از گندم های گواهی شده و یا گندم های بوجاری شده استفاده کنند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی بذر گواهی شده تولیدی را مربوط به بذور گندم داخلی سال زراعی گذدشته داننست و افزود: کشور ما در تولید بذر گواهی شده نسبت به سالهای گذشته ۶۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم بذر گندم آبی کیفی دو هزارو ۶۵۰ تومان و بذر گندم دیم دو هزارو ۴۵۰ تومان تعیین شده است که در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.