حسین اربابی روز پنجشنبه در همایش سرمایه گذاری گردشگری منطقه شرق کشور در مشهد افزود: این میزان تسهیلات از محل منابع بانکی و اعتبارات صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه مدت صدور موافقت اصولی در این زمینه از ۱۶ ماه به یک ماه کاهش یافته است اظهار داشت: در برخی استانها از جمله خراسان رضوی این زمان به ۴۸ ساعت نیز رسیده است.
وی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران و در راستای حمایت از صنعت گردشگری، واردات تجهیزات غیر ساخت داخل برای تاسیسات گردشگری از معافیت گمرکی برخوردار شده است.

اربابی با بیان اینکه برگزاری این همایش در پنج منطقه کشور در دستور کار قرار دارد افزود: ارائه فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های صنایع دستی، گردشگری، بومگردی و میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۴۰۰ پروژه گردشگری با متوسط پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور در حال اجراست.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: ۱۳۰ فرصت سرمایه گذاری در ۱۲۰ نقطه این استان شناسایی شده است.

ابوالفضل مکرمی فر افزود: این تعداد فرصت سرمایه گذاری با نیاز به سرمایه گذاری ۱۶۰۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و ۳۵ میلیارد تومان از سوی بخش دولتی به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: وی با بیان اینکه این پروژه ها ۱۹ هزار و ۴۸۰ نفر اشتغال ایجاد می کنند، اظهار داشت: حساسیت ریسک این پروژه ها بررسی و تعریف شده و تضمین سود در آنها به سرمایه گذاران ارائه می شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در این فرصت ها موجب اشتغال پایدار در روستاها، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و تحقق مهاجرت معکوس و فرصت سرمایه گذاری با کمترین میزان معادل ۵۰ میلیون تومان را برای افراد فراهم می کند.

مکرمی فر با بیان اینکه صدور موافقت اصولی برای سرمایه گذاران در این پروژه ها طی ۴۸ ساعت صادر می شود گفت: در حال حاضر ۲۶۸ پروژه تاسیسات گردشگری با ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در این استان در حال ساخت است که با فراهم کردن فرصت اشتغال برای ۱۱ هزار و ۷۹۸ نفر تا سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد.