همکاری های امنیتی، آموزشی، فنی و امداد و نجات دریایی از مهم‌ترین بندهای این موافقتنامه است.

گفتنی است، فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان همزمان با حضور در نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حوزه خزر در روسیه، جداگانه با فرماندهان نیروی دریایی روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان دیدار کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: امیر دریادار خانزادی پیش تر درباره محورهای مهم این موافقتنامه گفته بود: همکاری‌های امنیتی، آموزشی، فنی و موضوع امداد و نجات دریایی از مهم‌ترین بندهای این موافقتنامه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین به برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه در آینده‌ای نزدیک اشاره و تصریح کرد: وقتی دو ی