عیسی کلانتری در دیدار با شهریاری استاندار آذربایجان غربی در ارومیه با اشاره به اینکه مرکز آینده پژوهشی دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شروع بکار می کند گفت: برای اجرای این موضوع منتظر ایجاد و اتمام ساختمان مرکز آینده پژوهشی در سال آینده نخواهیم بود و اگر نیاز باشد حتی در چادر هم کارها را شروع می کنیم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: کلانتری افزود: در این مرکز مباحث مهم دریاچه و حفظ آن و نیز فعالیتهای مربوط به دریاچه پایش و رصد می شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا
وی ادامه داد: در آینده این مرکز متولی اصلی دریاچه ارومیه خواهد بود.

همچنین در این دیدار محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهتمام دولت برای احیای دریاچه ارومیه، مشارکت و همراهی مردم را نقطه قوت این امر دانست و گفت: خوشبختانه مردم امروز همراهی خوبی با برنامه های احیای دریاچه ارومیه دارند.

وی افزود: یکی از راهکارهای اساسی در صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده توجه به مباحث آینده پژوهشی است.