حذف نفت از بودجه جاری دولت در سال آینده موضوعی است که این روزها و در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بارها مطرح شده است؛ به طوری که قرار است منابع ناشی از نفت فقط به بودجه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده و هزینه‌های جاری دولت که عمده آنها را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد از محل مالیات و سایر درآمدها و همچنین منابعی دیگر که احتمالا یارانه‌های پنهان نیز جزئی از آن خواهد بود، تامین شود.

افزایش درآمدهای مالیاتی از محل ممانعت از فرارها و معافیت‌های مالیاتی و همچنین پایه‌های جدید از منابع پیش‌بینی شده برای جایگزینی نفت است.

این در حالی است که بنه بر اعلام نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – مالیات در دو بخش بنگاه و خانوار در بودجه سال آینده دیده خواهد شد که در مورد بنگاه‌ها برای حمایت از تولید حتی قرار است تخفیفات مالیاتی و کاهش ضرایب مالیاتی در نظر گرفته شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: آنطور که نوبخت توضیح داد قرار است افزایش پایه‌های مالیاتی اعمال شود که مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار دارد ودر قالب لایحه بودجه به مجلس خواهد رفت.

دولت در سال جاری حدود ۳۵۸ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشت که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های ابتدایی دست به اصلاح بودجه زد و در کنار کاهش بودجه عمرانی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری کم کرد.

در مجموع بودجه۱۳۹۹ متفاوت از بودجه سال جاری ارائه می‌شود که قرار است بودجه شرکت‌های دولتی در ۱۵ آبان‌ماه و بودجه عمومی در ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود.