به گزارش جارچی اخبار از معاونت ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، محسن هاشمی در سومین نشست امکان و روش اجرای «TOD» (توسعه شهر بر مبنای حمل و نقل همگانی) در تهران افزود:‌ متاسفانه تراکم فروشی‌ها بر اساس تقاضا اتفاق افتاده است نه بر اساس الگوی حمل و نقل عمومی.
وی اظهارداشت:‌ سیاست شهرسازی در تهران و سایر کلانشهرها طی دهه‌های اخیر دچار انحراف بزرگ شده و آن بی‌توجهی به الزامات توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی است.
هاشمی تاکید کرد:‌ توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی تلاش می‌کند رابطه متعادل و متناسب بین بارگذاری و کریدورهای حمل و نقل برقرار سازد تا عرضه و تقاضای سفر به‌صورت متناسب و متعادل توزیع شود و گره های ترافیکی ایجاد نکند.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی موجود فرض این است که میزان تراکم براساس عرض معابر بارگذاری شده است ادامه داد: اگرچه این فرض هم رعایت نشده، اما حتی اگر رعایت هم می‌شد این نقص وجود داشت که چرا به کریدورهای حمل و نقل عمومی توجه نشده است.
وی ادامه داد:‌ یک خط مترو روزانه ظرفیت یک میلیون سفر را دارد و این به اندازه یک بزرگراه ۵۰ خط رفت و ۵۰ خط برگشت است.
هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی عنوان کرد:‌ اگر هم ما می‌خواستیم مجوز ساخت برج بدهیم باید در کنار خط مترو می‌دادیم نه در حاشیه یک خیابان ۲۰ یا ۳۰ متری مجوز برج ۳۰ یا ۲۰ طبقه بدهیم.
وی با بیان اینکه تنها راه اصلاح این انحراف در شهرسازی بازگشت به توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی است اظهارداشت: اکنون در طرح تفصیلی پهنه‌هایی نظیر « R، M، S، G » ( فضای سبز، تجاری، مختلط و مسکونی) داریم و نیاز به پهنه جدیدی با نام پهنه «T» ( حمل و نقل عمومی) هست که براساس کرویدورهای حمل و نقل عمومی تهران بارگذاری را انجام دهد و تا شعاع حدود ۳۰۰ متری از یک ایستگاه مترو، که حد متعارف برای پیاده روی شهروندان است بارگذاری خدماتی صورت گیرد.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اگر این اصلاح انجام شود به جای آنکه تراکم فروشی در نقاط مورد تقاضا که معمولا نقاط اشباع شده و پر گره ترافیکی شهر است، انجام شود، در اطراف کریدورهای پرظرفیت حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.