سیاوش امیرمکری روز سه‌شنبه در گفت‌و گوبا خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: میزان نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه لامرد از ۸۰ فروند در نیمه نخست سال گذشته به ۱۹۴ فروند در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

رییس هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: همچنین در این بازه زمانی میزان اعزام و پذیرش مسافران در فرودگاه لامرد با رشد بیش از دو برابری از ۳هزار و ۱۷۴ به ۷هزار و۹۳۰ نفر و میزان ارسال و پذیرش بار نیز با رشد سه برابری از ۱۸ هزار و ۱۵۹ به ۵۴ هزار و ۸۰۹ کیلوگرم رسیده است.

وی با بیان اینکه فرودگاه زنجان نیز در این بازه زمانی در شاخص‌های نشست و برخاست هواپیما و جابه جایی مسافر قریب به سه برابر و در شاخص جابه جایی بار نیز رشد ۷۲درصدی یافته است، گفت: پس از فرودگاه زنجان که تعداد پروازهای آن از ۳۲ به ۹۲ فروند رسیده، فرودگاه بجنورد با رشد ۷۰ درصدی و رسیدن آمار نشست و برخاست آن از ۷۰ به ۹۰ پرواز، به رتبه سوم دست یافته است.

به گفته امیرمکری، رتبه چهارم رشد پرواز در نیمه نخست امسال به فرودگاه یاسوج اختصاص دارد که آمار پروازهای آن از ۴۸ به ۹۲ فروند رسیده و در این مدت با رشد سه برابری تعداد مسافر روبرو بوده به طوری که میزان مسافر آن از یک هزار و ۸۹۲ نفر به پنج هزار و ۳۱۷ نفر رسیده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: طبق بررسی‌های انجام شده فرودگاه رامسر با رشد ۳۴ درصدی پرواز(از ۳۲۸ به ۴۲۸ فروند) رتبه پنجم را داراست و فرودگاه های آبادان با رشد ۲۴ درصدی و رفسنجان(۱۰ درصدی)، ایلام(۹ درصدی) و بم(شش درصدی) در مقام های بعدی قرار دارند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: وی با تاکید بر اینکه در مجموع، ۹ فرودگاه شامل لامرد، زنجان، بجنورد، یاسوج، رامسر، آبادان، رفسنجان، ایلام و بم در تمام شاخصهای نشست و برخاست، جابه جایی مسافر و ارسال و پذیرش بار، با رشد مواجه بوده اند، اظهار داشت: البته شاهد رشد پرواز، مسافر و بار در برخی فرودگاه ها نیز بوده ایم اما آمار مذکور تنها به فرودگاه هایی اختصاص دارد که در همه شاخص ها با افزایش روبرو بوده اند.

امیرمکری گفت: در شاخص رشد جابه جایی مسافر در میان این فرودگاه ها رتبه نخست به فرودگاه های لامرد، زنجان و یاسوج با رشد سه برابری و سپس به ترتیب به فرودگاه های بجنورد (رشد ۶۹ درصدی)، رامسر(رشد ۵۷ رشد درصدی)، آبادان (رشد ۴۲ درصدی)، ایلام و بم (رشد ۱۲ درصدی) و رفسنجان (رشد ۲ درصدی) اختصاص دارد.

وی افزود: از میان این ۹ فرودگاه بیشترین رشد جابه جایی بار به فرودگاه یاسوج و لامرد (۱۰۰ درصد) و سپس فرودگاه های زنجان (۷۲ درصد)، بجنورد و رامسر (۵۴ درصد)، آبادان (۳۶ درصد)، بم و رفسنجان (۲۱ درصد) و ایلام (۱۳ درصد) اختصاص دارد.

امیرمکری با اشاره به اینکه فرودگاه‌های مذکور جزء فرودگاه‌های مرز هوایی و داخلی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران محسوب می‌شوند، اضافه کرد: این فرودگاه‌ها از ظرفیت‌های لازم برای خدمت رسانی به ایرلاین‌ها و مسافران برخوردار بوده و رشد چند برابری پروازها و مسافران گواه آن است.

به گفته وی این حجم بالای پرواز و مسافر در فرودگاه‌های کوچک نشان می‌دهد که زمینه‌های لازم برای توسعه هوانوردی عمومی فراهم است.