عباس معدندار اظهار کرد: در کمال تعجب و تأسف شاهد ارائه پیشنهادی از سوی برخی نمایندگان مجلس هستیم که نشان از بی‌توجهی به فلسفه وجودی علم آموزش و پرورش تطبیقی و درس‌آموزی از تجارب بشری برای پرهیز از حرکت قهقرایی و تکرار تلخ تاریخ دارد.

وی افزود: در حالی که مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد به ویژه در دو دهه اخیر و در هر دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، توجه دست اندرکاران نظام‌های آموزشی به افزایش کمی و اعتلای کیفی زبان‌های خارجی روندی صعودی یافته، پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حرکتی برخلاف نوآوری‌های جهانی است.

رییس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران، تصریح کرد: پیشنهاد اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مبین غفلت آن‌ها از واقعیت‌های مبتنی بر نقش نظام آموزشی برای اعتلای قدرت ملی و حضور قوی در رقابت‌های بین‌المللی است.

معدندار تأکید کرد: بنده به عنوان عضو انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران، این انتظار را داشتم که بعد از تأکیدهای متخصصان تعلیم و تربیت، آموزش زبان‌های زنده دنیا به دوره ابتدایی هم تعمیم یابد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: وی گفت: به عنوان یک معلم و عضوی از جامعه تعلیم و تربیت ایران معتقدم که ارائه و تصویب این پیشنهاد، شایسته زندگی در هزاره سوم و ملت با فرهنگ ایران نیست و امیدوارم که همه دست اندرکاران نظام آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت کشور، با این پیشنهاد به طور آشکار مخالفت کنند.