به گزارش وزارت بهداشت، علی‌رضا رئیسی روز جمعه اظهارداشت: افزایش مالیات ارتباط مستقیمی با کاهش مصرف دخانیات دارد. بعضی از کشورهای منطقه که مالیات دخانیات را صددرصد افزایش داده‌اند، مشاهده کردند که مصرف آن بسیار کاهش پیدا کرده و نمونه آن در کشور ترکیه و سایر کشورهای دیگر نیز گزارش شده است.

وی با بیان اینکه ایران رئیس مجمع و کنوانسیون جهانی مبارزه با دخانیات است و انتظار می‌رود که شایسته‌ این جایگاه باشد،افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی بالاخره پس از سال‌ها پذیرفت که مالیات دخانیات را افزایش دهد. البته به نقطه ایده‌آل نرسیده‌ایم، اما همین میزان افزایش را هم نقطه شروع می‌دانیم.
رئیس اضافه کرد: اقدام شورای نگهبان در مورد عدم تایید استفساریه مربوط به استفاده از قلیان در قهوه خانه ها جای تقدیر دارد و می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: استان قم به عنوان استان بدون دخانیات انتخاب شده است. اقدامات به‌ صورت نمادین در این استان آغاز شده است و امیدواریم سایر استان ها هم به پیروی از این استان بتوانند کار را پیش ببرند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: وی اظهار داشت: در شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی هم تاکید شد که افزایش مالیات دخانیات می‌تواند راه بسیار مناسبی در کاهش مصرف دخانیات باشد.

شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی روز گذشته (پنجشنبه) در تهران به کار خود پایان داد. اجلاس بعدی سال آینده در مصر برگزار می‌شود.