بررسی ها نشان می دهد در بین کشورهای جهان اسپانیا از نظر وسعت شبکـه و میزان مصرف برق به ایران نزدیک‌تر است.

وزارت نیرو اعلام کرد:این میزان سرمایه‌گذاری با توجه به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و کاهش مصرف سوخت نیروگاهها، اقتصادی و توجیه‌پذیر است.

تلفـات در شبکه‌های برق ناشی مقاومت ذاتی سیم‌ها و تجهیزات شبکه در مقابل عبور جریان الکتریکی بوده و میزان آن تابعی از وسعت شبکه، فاصله مراکز مصرف برق از نیروگاه‌ها و نوع و میزان برق مصرفی مشترکان است. بنابراین رقم تلفات در کشورهای مختلف ناشی از موارد فوق متفاوت است.

در فاصله سال‌های۹۷- ۱۳۹۲ تلفات برق از ۱۵.۲به ۱۱.۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: چهار درصد کاهش تلفات شبکه به معنـای صرفه‌جویی در احـداث ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدیـد (با هزینه سرمایه‌گذاری حدود ۵/۱ میلیارد یورو) و کاهش هشت میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی در نیروگاهها در طی این دوره است (معادل تولید سالانه یکی از فازهای مجتمع گاز پارس جنوبی)

در سال ۱۳۹۷ تلفات شبکه برق ایران از تلفات شبکه برق مکزیک، ترکیه، برزیل کمتر بوده است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تلفات، استفاده غیرمجاز (سرقت برق از شبکه) است. مقابله با این عامل، نیازمند عزم همه سیاست‌گذاران و همچنین مقامات محلی و گروه‌های اجتماعی مؤثراست.