معاون سابق سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی گفت: باید به احزاب و تشکلهای مردمی و صنفی و مردم نهاد به معنی واقعی بها داده شود
به گزارش جارچی اخبار دکتر شهرتی فر که در نشست مشترک هفتگی اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر و اعضای حزب اسلامی کار تبریز سخن می گفت با تأکید بر نقش احزاب افزود: باید ۴۰ سال گذشته را بصورت واقع بینانه بررسی کنیم تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم.
وی با بیان اینکه باید برخی سیاست ها و روش ها در کشور و جامعه اصلاح شود گفت: چشم امید در انتخابات آینده باید به گزینه های انتخابی خودمان باشد.
وی با بیان اینکه از حزب اسلامی کار و خانه کارگر تبریز برای احساس مسئولیت در مقابل انتخابات تشکر می کنم گفت: گاها عدم احراز صلاحیت ها باعث‌ راه یابی نمایندگان کم‌توان به مجلس شورای اسلامی می شود که امیدواریم در این دوره شاهد اینگونه رفتارها نباشیم.معاون سابق سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: ساختار موجود سیاسی واداری کشور مشکلاتی دارد که با گفتمان و آزادی بیان قابل حل است.شهرتی فر همچنین گفت:نقش احزاب و‌تشکل های مردم نهاد اعم از سیاسی یا غیر سیاسی در جامعه بسیار مفید و‌ تاثیر گذار است و متاسفانه تاکنون بصورت کامل به احزاب اجازه ایفای نقش داده نشده است و باید سیاستگذاران کشور متقاعدشوندکه به احزاب وفعالین مدنی بهاداده شود.
دبیر حزب اسلامی کار تبریز نیز در این نشست با ارایه گزارشی از فعالیت های این حزب در استان آذربایجان شرقی گفت: حزب اسلامی کار همچون گذشته تلاش دارد در راستای اهداف خود که در راستای تداوم انقلاب اسلامی ایران است مشارکت موثری را در انتخابات پیش رو داشته باشد.
دکتر رضا عظیم آذری با بیان اینکه حزب اسلامی کار تبریز برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو فعالانه در صحنه حاضر خواهد بود افزود: امیدواریم با تقویت کار گروهی و همگرائی، نقش سازنده ای در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته و با بهره گیری از نقطه نظرات اعضا نسبت به معرفی کاندیداهای شایسته بپردازد.
در این نشست همچنین دکتر قهرمان نژاد نایب رییس و مهند س حمید پورگلی معاون اموراعضا حزب اسلامی کار تبریز نیز پیرامون اهمیت انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداختند
در ادامه این نشست اعضای حاضر به تبادل نظر پیرامون گسترش فعالیت های حزب اسلامی کار و خانه کارگر تبریز و انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.