محمود دشت بزرگ اظهار داشت: ۶ ترانس قدرت ساخت کشور از شرکت ایران ترانسفو زنجان خریداری شده که یکی از این ترانس ها وارد خوزستان شده و ۲ ترانس دیگر در مسیر ورود به خوزستان هستند.

وی با بیان اینکه ترانس‌های خریداری شده به تواتر وارد خوزستان شده و در شبکه نصب و برقدار می‌شوند، تصریح کرد: این ترانس ها که از نوع ۳۱۵ مگاولت آمپر با ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت هستند به دلیل بزرگی و حجم سنگینی که دارند به وسلیه بوژی باید به استان حمل شوند که هر کدام از زمان بارگیری تا رسیدن به خوزستان بیش از سه ماه زمان می برد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان نصب بزرگترین ترانس‌های ۴۰۰ کیلو ولت در شبکه برق خوزستان را باعث توسعه و تکمیل رینگ ۴۰۰ کیلو ولت دانست و افزود: با نصب این ترانس ها رینگ ۴۰۰ کیلوولت شبکه برق خوزستان از انعطاف پذیری و قابلیت مانور بالایی برخوردار خواهد شد و پایداری شبکه برق افزایش پیدا می کند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا؛ به گفته دشت بزرگ این ترانس ها کمک می‌کنند تا در مواقع لازم که تولید و انتقال برق در شبکه داخلی استان دچار مشکل شده از شبکه سراسری برق مورد نیاز تامین شود و به راحتی انتقال بار صورت بگیرد.
وی افزود: پست های ۴۰۰ کیلو ولت باعث همپوشانی و پوشش پست های ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلو ولت می شوند و خاموشی ها را به حداقل می رسانند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ارزش سرمایه گذاری خرید این ۶ دستگاه ترانس را یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.