«محمد شریعتمداری» روز چهارشنبه اظهارداشت: همواره درباره شفافیت سخن گفتیم و اقدامات عملی و اجرایی فراوانی انجام دادیم.

وی افزود: البته در انتقال اطلاعات به مردم ناقص هستیم و باید تلاش کنیم تا مردم از آنچه که در حوزه شفاف سازی در درون دستگاه‌ها برای اطلاع مدیران به صورت ایجاد داشبوردهای مدیریت، به کارگیری سامانه‌ها و بالا آوردن سامانه‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون خدمات انجام شده است، مطلع شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: باید به تدریج اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم نیز در جریان اقدامات باشند و بر این اساس از طریق نظارت مردمی، فعالیت شفاف سازی خود را ادامه دهیم.

وی افزود: این اقدامات را در موازات هم دنبال می کنیم و در قدم اول موفق بودیم، اما در قدم دوم، اعمال نظارت بیرونی بر فعالیت وزارتخانه هنوز ناقص است.

شریعتمداری تاکید کرد: تلاش داریم ساختار مناسبی برای تحقق هدف شفافیت به وجود بیاوریم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا؛ وی افزود: البته هنوز در کشور نیز سازمان‌های مردم نهاد فراگیر برای موضوع شفافیت در حد نیاز جامعه نداریم، اما در همان حدی که موجود است به دنبال ایجاد یک نظارت بیرونی هستیم تا وقتی مردم از بیرون نظارت می‌کنند، ببینند که شفاف‌سازی صورت گرفته و به تاریکخانه‌ها نور تابیده است.

وزیر کار تاکید کرد: هم اکنون شرایطی فراهم شده که همه نقاط مخفی آشکار شود و مردم بتوانند همه زوایای کار را در فعالیت‌های اجرایی کشور به درستی ببینند و این هدفی است که ما دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شفافیت موجب تسهیل ارایه خدمات به مردم می شود، گفت: زمانی که مردم در جریان امور قرار می گیرند، برخورد با همه نوع فساد در نظام اجرایی کشور، محقق می‌شود.