وی افزود: می‌توان مکان‌های ورزشی که فضای کافی و موقعیت مناسبی دارند اقدام به ساخت بنای تجاری نمود تا مشکلات منابع مالی اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی حذف و درآمد پایداری ایجاد شود.

صفایی مقدم بابیان اینکه اداره کل آماده همکاری در این زمینه با اداره ورزش و جوانان کاشمر است، تصریح کرد: اگر این اتفاقی بیفتد هیئت‌ها نیازی ندارند که مدام به دنبال گرفتن اعتبار از حوزه های مختلف باشند.

معاون مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در امور شهرستان‌ها بابیان اینکه کمبود فضای ورزشی یکی از دغدغه‌های جدی است، گفت: سرانه ورزشی در همه کشور به حد مطلوب نیست و این کمبود در کاشمر بیشتر است.
به گزارش جارچی اخبار, وی عنوان کرد: کاشمر پیشینه ورزشی بسیار خوبی دارد اکثر رشته‌های ورزشی با اسم کاشمر شناخته می‌شدند ولی از سال‌های گذشته فاصله گرفته است.

صفایی مقدم گفت: در اداره کل ورزش و جوانان کاشمر جایگاه واقعی خود را ندارد و برای به دست آوردن این جایگاه باید تلاش کرد.

معاون مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در امور شهرستان‌ها بیان کرد: واگذاری سالن‌های ورزشی به بخش خصوصی اعمال قانون و ۸۰ درصد درآمد سالن‌ها به شهرستان‌ها برمی‌گردد و برای همان هیئت ورزشی نظر هزینه می‌شود.

وی افزود: هیچ هیئتی نباید برای گرفتن وقت از سالن مشکلی داشته باشد و حتی برای پرداخت اجاره سالن کمک می‌کنیم و هیچ مشکلی نخواهد بود.

وی اظهار کرد: سال قبل چهارمیلیارد تومان از محل درآمد اماکن ورزشی در استان دریافت شد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸ میلیارد تومان از محل واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی درآمد حاصل شود که برای سه سال آینده مشکلی نخواهیم داشت.