به گزارش جارچی اخبار؛ وی با بیان اینکه برای ساماندهی پسماندهای تولیدی استان؛ یکپارچه سازی مدیریت پسماند ضروری به نظر می رسد؛ ادامه داد: در حال حاضر دو منطقه در کرج به عنوان پایلوت انتخاب شده که مدیریت پسماند آن به صورت یکپارچه انجام می شود و این به آن معناست که فرایند جمع آوری؛ تفکیک؛ پردازش و دفن زباله های تولیدی شهروندان آنها توسط یک پیمانکار انجام می شود.
کمالی زاده ابراز کرد: یکپارچه سازی مدیریت پسماند هم از لحاظ مالی به سود پیمانکار است و هم از هدر رفت منابع شهرداری جلوگیری می کند.
شهردار کرج توضیح داد: شورای پنجم نگاه ویژه ای به بحث مدیریت پسماند دارد و در همین راستا اقدام به افزایش اعتبار طرح های توسعه ای مدیریت پسماند از ۱۰ به ۶۵ میلیارد تومان کرده است.
این مسئول با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت زباله تولیدی استان برای درآمدزایی استفاده کنیم؛ گفت: با تبدیل پسماندهای جمع آوری شده به کمپوست و استحصال گاز از آنها می توان به منابع مالی جدیدی برای شهر دست یافت و از این منابع برای پیشبرد اهداف پیش بینی شده و هزینه کرد برای امور جاری شهرداری استفاده کرد.
کمالی زاده در ادامه ابراز کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار نفر در بدنه مدیریت شهری مشغول به کار هستند که پرداخت حقوق و مزایای آنها بخش عمده ای از درآمد شهرداری را به خود اختصاص می دهد.
این مسئول گفت: کرج در بحث مدیریت پسماند راه طولانی ای در پیش دارد و امید است با تعامل همه دستگاه ها بتوانیم در آینده ای نزدیک کرج به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شود.