مهین فرهادی زاد روز جمعه در بازدید از نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، افزود: ورزش حوزه بانوان در بخش ها مختلف همگانی و قهرمانی فعالیت های گسترده ای دارد.

وی در مورد ورزش های قهرمانی، خاطرنشان کرد: ما از طریق فدراسیون های ورزشی مختلف و نواب رییس بانوان آنها، فضایی را برای ورزش قهرمانی بانوان در سطح کشور فراهم کردیم.

فرهادی زاد اضافه کرد: صحنه های قهرمانی برای بانوان ورزشکار کشورمان مهیا می باشد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی همچنین از دیگر برنامه های حوزه معاونت ورزش بانوان وزارت، به اجرای طرح های ملی که عمدتا فرهنگ سازی و ایجاد فضای مناسب برای حضور فعالیت های ورزشی بانوان است، اشاره کرد.

وی گفت: این طرح ها از طریق نمایندگان ما در ادارات کل ورزش و جوانان استان ها دنبال می شوند.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در پایان وضعیت ورزش بانوان در آذربایجان شرقی را خوب توصیف کرد و گفت: این استان از این نظر در رتبه دوم کشوری است.

دهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از ۲۹ مهر ماه تا ۴ آبان ما در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر تبریز، سالن شهریار در حال برپایی است.