مجتبی کاملی با بیان اینکه هدف از اجرای این اقدامات تامین امنیت جانی، ایمنی بیشتر ، تسهیل عبور و مرور شهروندان، روان سازی ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات مطلوب به شهروندان است، افزود: با توجه به آمار بالای تصادفات و مخاطرات برخورد عابر با خودرو در میدان امام خمینی(ره) که توسط پلیس راهور تایید و همچنین حجم بالای ترافیک موجود در زمان های پیک و طول سفر بالا خصوصا در معبر فردوسی و ۲۲بهمن و تداخل چند جانبه در شعاع قوس جنوبی میدان واحد ترافیک حوزه عمران شهرداری شاهرود اقدام به پایش و آمار برداری و مشخص کردن مبدا و مقصد سفر در شعاع میدان با توجه به مطالعات اعلام شده توسط مشاورین ترافیک نموده و پس از بررسی و تجلیل و تصویب شورای ترافیک اقدام به اجرای طرح نموده است.

وی ضمن بیان این مطلب که با اجرای این طرح فوایدی چون افزایش طول انباره(توقف پشت چراغ قرمز) در خیابان ۲۲بهمن از ۱۲ به ۹۰متر، حذف چراغ قرمز از خیابان ۱۷شهریور به منظور تخلیه سریع معبر از خودرو، آزاد شدن راست گرد خودرو در معابر ۲۲بهمن، ۱۷شهریور و فردوسی، کاهش پارک در حاشیه میدان در ساعات پیک ترافیک به منظور نظم بخشیدن به میدان، کاهش طول مدت سفر، ساماندهی و نظم دهی ترافیک در میدان، کاهش ۱۰۰درصدی تصادفات پس از اصلاح هندسی، رضایتمندی پلیس راهور با این طرح، کاهش مقطع عبور از تقاطع به منظور افزایش ایمنی و سرعت تخلیه خودرو از تقاطع، ساماندهی عابرین پیاده با ایجاد کانالیزه کردن (ایجاد محل های معین) پس از تصویب نهایی طرح و افزایش طول حرکات تداخلی به حرکات موازی(از ۹۰ درجه به حالت موازی) را در برداشته است، ابراز داشت: رضایت و ایمنی شهروندان از مهم ترین اولویت هایی است که این واحد بر انجام آن تاکید دارد و این مهم در سطح شهر نیز به جدیت دنبال می شود.