رروند رشد صنعت بیمه در ایران در سال‌های اخیر شتاب گرفته و با ورود فناوری‌های جدید و استفاده از تجربه‌های جهانی در معرفی رشته‌ها و مدل‌های جدید بیمه، میزان استقبال از آن در کشورمان رو به گسترش بوده است.

با توجه به فعالیت استارتاپ‌ها که با تکیه بر دانش‌های جدید توسعه یافته‌اند و همچنین افزایش شناخت مردم از این صنعت، شاخص‌های مختلف صنعت بیمه در ایران رو به بهبود یافته و جالب این است که در برخی بخش‌ها سرعت رشد آن از میانگین جهانی و منطقه نیز بالاتر بوده است.

برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می‌شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی (بر حسب قیمت جاری) است و بیانگر حرکت سریع‌تر یا آهسته‌تر صنعت بیمه در مقایسه با مجموع اقتصاد کشور است.

بر اساس آخرین آمار صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی ایران منتشر شده، ضریب نفوذ بیمه در کشور در دو سال اخیر (۹۶- ۹۷) روندی افزایشی داشته، این درحالی است که میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان در دوره مورد بررسی ثابت مانده و در منطقه (شامل خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه) روندی کاهشی داشته است.

بر این اساس، ضریب نفوذ بیمه در کشور از ۲.۳ درصد در سال ۹۶ به ۲.۳۸ درصد در سال ۹۷ افزایش داشته است که برآوردها از تداوم افزایش در سال ۹۸ حکایت دارد.

نگاهی به روند رشد ضریب نفود بیمه در کشور در طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص از سال ۸۸ تاکنون به صورت تدریجی روندی صعودی را طی کرده و از ۱.۳ درصد در سال ۸۸ به ۲.۳۸ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

با وجود روند رو به رشد صنعت بیمه و ضریب نفوذ بیمه در کشورمان در دو سال اخیر، این شاخص در منطقه روندی کاهشی داشته و از ۲ درصد در سال ۹۶ به ۱.۹ درصد در سال ۹۷ عقب نشینی کرده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, بررسی وضعیت ضریب نفوذ بیمه در سایر کشورهای منطقه شامل خاورمیانه به جز رژیم صهونیستی، قفقاز و آسیای میانه نشان می‌دهد که امارات با ضریب نفوذ ۲.۹ درصد در جایگاه بالاتر از ایران قرار گرفته است.

پس از ایران، کشورهای بحرین با ضریب نفود ۱.۸ درصد، عمان با ۱.۵ درصد، ترکیه با ۱.۳ درصد، عربستان با ۱.۲ درصد و کویت با یک درصد قرار دارند.

ضریب نفوذ بیمه در پاکستان ۰.۹ درصد و مصر نیز ۶ دهم درصد بوده است.

تثبیت ضریب نفوذ بیمه در جهان

میانگین ضریب نفود بیمه در جهان در دو سال اخیر تقریبا ثابت مانده و تغییری نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، ضریب نفود بیمه در جهان در سال های ۹۶ و ۹۷ معادل۶.۱ درصد بوده است.

بیشترین ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال ۹۷ (معادل سازی با سال ۲۰۱۸) به اروپا با هفت درصد تعلق داشته و پس از آن قاره آمریکا با ۶.۳ درصد، قاره آسیا با ۵.۸ درصد، قاره اقیانوسیه با ۵.۶ درصد و آفریقا با ۳ درصد قرار گرفته است.