طی لوحی از مهدی غلامی خبرنگار حوزه استان مرکزی روزنامه مواجهه اقتصادی به دلیل پوشش خوب اخبار و تولید گزارشات اختصاصی در حوزه دوازدهیمن نمایشگاه سنگ ایران که در شهر نیمور شهرستان محلات و با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی برگزار گردید، تجلیل به عمل آمد.

مسئول رسانه ای دوازدهیمن نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در گفتگو با جارچی اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از ۲۵۰ اثر تولیدی از رسانه های دیجیتال و مکتوب به دست ما رسید و شورایی متشکل از پیشکسوتان و افراد با تجربه در عرصه مطبوعات، تنی چند از اعضای هیات مدیره نمایشگاه و برخی از صاحب نظران و فعالین و مدیران اقتصادی ایجاد گردید و در نهایت تعداد ۱۲ خبرنگار بعنوان خبرنگار نمونه این نمایشگاه انتخاب شدند.

این مقام مسئول افزود: در انتخاب خبرنگاران برتر ضمن ارج نهادن به زحماتی که هر یک از خبرنگاران در پوشش اخبار نمایشگاه داشتند ، تحلیل محتوایی بیشترین بخش از امتیازات آثار را به خود اختصاص داد و پس از آن بحث کمیتی و حجمی، انتخاب تیتر و عکس، تنوع و نوآوری، میزان مخاطب رسانه و مواردی از این دسته نحوه امتیازبندی آثار را داشتند و در نهایت سرعت عمل خبرنگار، نوآوری و حضور هرساله ایشان در نمایشگاه مدنظر قرار گرفت که روزنامه مواجهه اقتصادی در تمامی عناوین ذکر شده حائز امتیاز گردید و این شاخصه ها منجر به انتخاب خبرنگار مواجهه اقتصادی به عنوان خبرنگار برتر دوازدهمین نمایشگاه سنگ ایران شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:انتخاب خبرنگاران برتر برای اولین بار در این رویداد صورت پذیرفته است علاوه بر تجلیل از ۱۲ خبرنگار برتر، به تمامی خبرنگارانی که در نمایشگاه حضور داشتند هدایایی اهدا گردید.