«ترمیم قدرت خرید کارگران» مهمترین دستور جلسه شورای عالی کار در نهم مردادماه بود؛ در این جلسه مقرر شد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات مکتوب خود را در جلسه بعدی ارائه ‌دهند.

براین اساس در جلسه بعدی (دوم مهرماه) مصوب شد تا هوشمند سازی شبکه‌های توزیع تعاونی‌های مصرف و ساماندهی تعاونی‌های مسکن کارگری به روش‌های نوین انجام شود و مقرر شد کارگروه‌های ویژه در معاونت تعاون برای اصلاح ساختار تعاونی‌های فعال و همچنین تعاونی‌های جدید تشکیل شود.

«محمد کبیری» درباره اقدامات انجام شده درباره مصوبات این جلسه، گفت: با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح‌های خود را آماده کردیم و دو پیشنهاد داشتیم که قرار شد در جلسه شورای عالی کار نهایی شود.

وی در مورد طرح خط اعتباری مسکن کارگران گفت: در گام نخست ممکن است بانک مرکزی با درخواست خط اعتباری موافقت نکنند اما پیشنهاد دوم ما این است که اگر خط اعتباری فراهم نشد، به هر میزان که جامعه کارفرمایی این سرمایه را تقبل کند ما نیز به همان میزان از طریق بانک توسعه تعاون تسهیلات اعطا کنیم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی گفت: در بعد مصرف نیز، پیشنهاد تهیه کارت اعتباری را ارایه کرده ایم؛ ولی اینکه خط اعتباری آنها از کجا باشد و در نهایت با چه ترکیب و نسبتی این منابع برای ارائه به کارگران کنار هم قرار گیرد در جلسه بعدی شورای عالی کار توسط معاونت فرهنگی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی و مطرح می‌شود.

کبیری درباره جلسه بعدی شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد، گفت: احتمالا این جلسه نیمه آبان‌ماه برگزار شود.