بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های تردد شمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع، ‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به‌روال عادی درجریان است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, طی شبانه ‌روز گذشته، سهم وسایل نقلیه سنگین از میزان ترددها ۱۲.۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات سه الی چهار صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.

محدودیت های ترافیکی چهار شنبه ۱ آبان الی شنبه ۱۱ آبان ماه ۹۸

۱.موتورسیکلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهار شنبه (۱ آبان) تا ساعت ۱۲ روز شنبه (۱۱ آبان) از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد، محورهای قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه – مشهد و برعکس ممنوع است.

تبصره-تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲.سواری:

محور کندوان:

الف – تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز یکشنبه (۵ آبان) از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

ب – تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز سه شنبه (۷ آبان) از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

ت- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ( ۱۰ آبان) تا ۲ بامداد روز شنبه (۱۱ آبان) از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه ( ۱۰ آبان) تا ۲ بامداد روز شنبه ( ۱۱ آبان) از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز:

الف-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز سه شنبه ( ۷ آبان) از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از آب اسک به سمت رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه (۱۰ آبان) تا ۲ بامداد روز شنبه (۱۱ آبان) از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه (۱۰ آبان) تا ۲ بامداد روز شنبه ( ۱۱ آبان) از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی) :

۳.۱- محور کندوان:

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

۳.۲- محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهار شنبه (۱ آبان) و از ساعت ۶ تا ۲۴ روز پنجشنبه (۲ آبان) تا پنجشنبه هفته بعد (۹ آبان) و از ساعت ۶ روز جمعه (۱۰ آبان) تا ۱۲ روز ظهر شنبه ( ۱۱ آبان) تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.

۳.۳- محور فیروزکوه:

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه (۱۰ آبان) از تهران به قائم شهر و برعکس، ممنوع است.

۳.۴- محور آستارا- اردبیل و بالعکس:

تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه و دو شنبه (۲ و ۶ آبان) همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه (۱۰ آبان) در محور فوق ممنوع است.

۳.۵- محورهای قدیم قزوین – رشت و بالعکس:

تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه و دوشنبه ( ۲ و ۶ آبان ماه) و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه (۱۰ آبان) در محور فوق ممنوع است.

۳.۶- محور قدیم ساوه- همدان و بالعکس:

تردد تمام تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ شنبه (۴ آبان) تا ساعت ۲۴ یکشنبه (۵ آبان) و همچنین از ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه (۶ آبان) تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۷ آبان) در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آن محور آزاد راه ساوه – همدان است.

۳.۷- سلفچگان- قم (به سمت قم) :

تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ تا ۲۴ جمعه (۱۰ ابان) در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آن محور آزاد راه تهران – ساوه است.

۳.۸- محور های قوچان – شیروان، شیروان – بجنورد، بجنورد –جنگل گلستان و بالعکس:

تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا۲۲ پنجشنبه، شنبه و دوشنبه (۲، ۴ و ۶ آبان) و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۲جمعه، یکشنبه، سه شنبه و جمعه (۳، ۵، ۷ و ۱۰ آبان) در محور فوق ممنوع است.

۴. محدودیت های محورهای استان خراسان رضوی

الف – تردد تمام وسایل نقلیه همچون تریلر و کامیون و کامیونت به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۲ جمعه تا سه شنبه (۳ تا ۷ آبان) در محورهای اصلی استان ممنوع است.

ب – تردد تمام وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ سه شنبه (۷ ابان) تا پایان ترافیک همان روز به سمت جنوب (ملک آباد) به صورت یک طرفه خواهد بود ضمن اینکه برای تخلیه ترافیکی خروجی مشهد از این محور بعنوان مسیر جانبی و کمکی آزاد راه شهید شوشتری استفاده خواهد شد.