سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان روز چهارشنبه اظهار داشت: استاندارد متصدی بارگیری در سامانه های هوشمند بار توسط کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با همکاری گروه شتاب دهنده سن تک تدوین شده است.
سید جمیل احمدی افزود: این استاندارد در راستای توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و نیاز مشاغل نوین به آموزش‌های کاربردی استاندارد فوق در ۶ سرفصل و به مدت ۱۲۴ ساعت بر پایه اصول طراحی شغل تحلیل و تهیه شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی اضافه کرد: این استاندارد آموزش شغل اولین استانداردی است که در همکاری با واحدهای فعال در حوزه توسعه کسب و کار پایدار اشتغال استان (تکاپو) تدوین شده است.
احمدی یادآور شد: این استاندارد از زیر مجموعه گروه آموزشی برنامهریزی درسی حمل و نقل زمینی بوده که بر روی پورتال آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بارگزاری و قابل بهره‌برداری برای ارائه آموزش به گروه شغلی را دارد.

فنی و حرفه‌ای کردستان دارای ۱۶ مرکز چارت سازمانی با ۲۰۸ پست سازمانی ارتقا یافته و ۱۰ بخش آموزشی است که شامل مراکز پادگان‌ها، زندان‌ها، مناطق روستایی، صنایع و صنوف، سیار شهری، سکونتگاه‌های غیر رسمی، جوار دانشگاه، توانخواهان و مهارت آموزی است که در محیط کار واقعی آموزش‌های مهارتی ارائه می‌شود.