صدرالله عباسی روز چهارشنبه در همایش استانی هفته بیمه سلامت در سالن جلسات اداره امور مالیاتی لرستان اظهار داشت: ۸۵درصد از بیمه شدگان در کشور رایگان درمان می شوند و دولت تمامی هزینه ها را پرداخت می کند.

وی گفت: در سال ۹۷ بیمه شدگان سلامت ۱۴۸میلیون بار به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که ۱۴هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت شده است.

وی عدم توازن منابع و مصارف سازمان بیمه سلامت را چالش اصلی این سازمان عناون کرد و افزود: با اصلاح فرآیندها میزان زیان انباشته در سال ۹۷ به ۵۰درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: استحقاق سنجی، پایگاه برخط، رسیدگی به اسناد، نسخه الکترونیک و تایید خدمات از پروژه های مهم این سازمان می باشد.

عباسی با بیان اینکه استحقاق سنجی در لحظه امکان رهگیری اطلاعات بیمه شدگان را فراهم و در زمان ارایه خدمت از ایجاد هم پوشانی جدید جلوگیری می کند افزود: این کاردر ۶۰۵ بیمارستان، سه هزار مطب و بیش از یکهزار داروخانه اجرایی شده و گام اول را برای حذف دفترچه برداشته است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی ادامه داد: استقرار نسخه الکترونیک در سال ۹۸ با یک برنامه ریزی دقیق انجام شد و در حال حاضر در بیش از سه هزار مطب در کشور اجرا می شود.

وی افزود: یکی از بارزترین پرونده بیمه سلامت سامانه الکترونیک است که هزینه را کنترل می کند همچنین هدفمند نمودن بیمه سلامت در راستای تامین امنیت جامعه در دستور کار است.