به گزارش جارچی اخبار از ایرنا, معصومه ابتکار روز پنجشنبه در همایش کارگاه های تخصصی آموزشی توان افزایشی تشکل های اجتماعی زنان و خانواده منطقه غرب کشور در سالن همایش های استانداری لرستان بیان کرد: یکی از دستاوردهای چشمگیر دولت دوازدهم رشد معنا دار بانوان مدیر در رده های ارشد و میانی است.

وی با بیان اینکه انتصاب بانوان در رده های مدیریتی در استان های مختلف پیگیری می شود، افزود: همچنین رویکرد انتصاب مدیران جوان در دولت پیگیری می شود و این اقدام سرمایه های عظیم نیروی انسانی را هویدا می کند.

ابتکار با بیان اینکه توجه به جامعه مدنی وسرمایه انسانی و اجتماعی ایران در دولت تدبیر و امید توجه شده است، اظهار داشت: توانمندی نهادهای مدنی و نگاه عالمانه آنها مشکلات جامعه را مرتفع می کند ودر حوزه زنان و خانواده و توسعه پایدار مباحث اجتماعی و اقتصادی را کنار هم می گذارد.

وی اصافه کرد: نیت سازمانهای مردم نهاد خدمت، اصلاح و تغییر شرایط به منظور رفع دردها و الام جامعه بوده و این فعالیت ارزشمند است و دولت مکلف به ایجاد فضاهای مناسب و صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت و آزادی بیان آنها است.

به گفته وی دولت برای تحقق این اهداف محدودیت هایی دارد و این در حالی است که روند صعودی افزایش کمی و کیفی تشکل ها را در همه زمینه ها داریم و با وجود تنگناهای معیشتی فداکارانه اقدامات خوبی شده است.

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان و خانواده گفت: دوره های توان افزایی در ششمین دوره در حال تشکیل است که در مسیری از ابعاد مدیریتی با دولت متفاوت است و می تواند الهام بخشی و کارایی بیشتر مدنظر باشد.

وی با بیان اینکه تجهیز منابع، تدوین پروژه ها و برنامه ها و نظارت داخلی مورد توجه است، ادامه داد: انتقال تجربیات و درس ها از شکست ها و تحلیل آنها دارای اهمیت است.

ابتکار گفت: عدالت جنسیتی براساس قانون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از جهت گیری های اصلی است که با همکاری سمن ها قابل تحقق است.

به گفته وی امروز پانزدهمین سند ارتقا وضعیت زنان وخانواده رونمایی می شود و جنبه اجرایی و عملیاتی خواهدداشت.

وی اظهارداشت: سیاست هایی دنبال شده و تاب آوری اجتماعی در کشور پیگیری شد و اکنون مرحله دیگری در لرستان اجرا می شود.

ابتکار به برنامه گفت و گوی ملی خانواده در کل کشور اشاره کرد و افزود :این طرح اجرا شده و فاز ۲ در حال اجرا و با استقبال جامعه مدنی روبرو شده است.

وی اظهار داشت:گروه های خاص زنان سرپرست خانوار مد نظر برنامه های این معاونت هستند و طرح هایی به ویژه درحوزه اشتغال در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه رویکرد توجه به دختران جوان و ضرورت ایجاد فرصت های َشغلی آنان و شرکت های دانش بنیان وتحولات عرصه های علم وفناوری در دستور کار است، اطها داشت:همچنین زنان در معرض خشونت خانگی در بحث های تاب آوری و خانواده قابل توجه است.

ابتکار گفت:زنان روستایی و عشایر مورد توجه دولت دوازدهم هستند و در این راستا سه هزار و ۲۰۰ صندوق اعتباری در حال کار هستند و یکهزار صندوق جدید صندوق کار آفرینی امید امسال راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد:توان افرایی زنان روستایی و عشایر بسیار مهم است و در بحث تولیدات و محصولات زنان و خانواده روستایی نقش کلیدی دارد و۱۰ میلیارد تومان اعتبار در این راستا در نظر گرفته شده است.

ابتکار افزود: در سال ۹۷ از محل صندوق ملی اعتبارات توسعه روستایی وام تسهیلات اشتغال پایدار روستایی پیش بینی شد که ۴۱ درصد را زنان روستایی دریافت کردند.

وی ادامه داد:با وجود شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری ولی مردم ایران با ایستادگی بر آرمان ها پیشروی می کنند.

وی یادآور شد: این ها اخبار نوید بخشی است که با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشارهای تحریم های ظالمانه آمریکا و سیاست فشار حداکثری اما مردم ایران به لطف خدا و همت درونی خود دارند پیش می روند.

وی افزود:مشکلات وموانع زیاد است اما با همت مردم و نهادهای مدنی امید است این مسیر طی شود و دستاوردهای خوبی برای کشور حاصل شود