پارسال نیز ۲ دستگاه پزشکی به ارزش ۲ میلیارد ریال برای اتاق عمل و اتاق سی‌سی‌یو بیمارستان امام خمینی(ره) ساری از محل درآمد وقف این مرحوم اهدا شده بود.

تنوع بخشی به وقف از طریق تبیین نیازمندهای نوپدید جامعه و همچنین احصاء نیات واقفان و تاکید بر اجرای دقیق آنها سبب شده است تا هزینه کرد درآمد موقوفات در مازندران به کمک گره گشایی از مشکلات جامعه بیاید، نتیجه‌ای که بیش از همه همزمان با دهه وقف قابل لمس شده است.

همزمان با دهه وقف عملیات اجرایی نیات واقفان مازندران در خرید تجهیزات بیمارستانی ، پرداخت هزینه بیماران و ترخیص آنان ، خرید لوازم تحریر برای دانش آموزان خانواده های کم درآمد و تهیه و توزیع سبد کالا برای نیازمندان بی سرپرست آغاز شده است.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) در آیین اجرای نیت موقوفه محمدباقر تاجر ساروی به نقش اوقاف در کمک به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری اشاره کرد و گفت که در چند سال اخیر ازمحل درآمد مرحوم تاجر ساروی تجهیزات پزشکی زیادی برای بخش های آی سی یو و اتاق عمل خریداری شده است.

دکتر میثاق شفیع‌زاده، بیمارستان امام(ره) را از بیمارستان‌های مهم مازندران که نیاز به تجهیزات پزشکی پیشرفته دارد، توصیف کرد و افزود: اینکه نیت واقفانی در حوزه بهداشت و سلامت گسترش یابد می‌تواند سلامت مردم استان را تضمین کند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) ساری به تعداد بالای مراجعه کننده از سراسر استان اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم واقفان آینده نیز نیت خود را به حوزه بهداشت و سلامت بیشتر کنند.

طبق آمار رسمی از اوقاف مازندران ۵۰ وقف جدید در نیمه اول امسال و پارسال هم ۹۰ وقف در استان ثبت شده بود.

تاکنون یک هزار و ۳۶۱ امامزاده و ۱۴هزار و ۲۸۹ موقوفه در قالب ۲۰۷ هزار و ۷۷۲ رقبه در استان مازندران ثبت شده است.