حسینعلی امیری روز شنبه در جمع خبرنگاران در زنجان بابیان اینکه این طرح در دولت مطرح شد که تنها یک نفر از اعضای دولت موافق آن بود، افزود: اجرای این طرح منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود و بار مالی تحمیلی آن بر کشور بسیار زیاد است.

وی یادآورشد: تعداد روزهای تعطیلی کشور در تقویم خیلی زیاد است و افزودن تعطیلی پنجشنبه ها به صلاح کشور نیست.

امیری اظهار داشت: بنابراین دولت ضمن احترام به طراحان تعطیلی روزهای پنجشنبه، با آن اعلام مخالفت کرد.