فاطمه مهاجرانی روز شنبه در اختتامیه دومین کارسوق کشوری مهندسی ژنتیک که در مجتمع فرهنگی آموزشی دشت بهشت کرج برگزارشد، افزود: کارسوق ها به عنوان دستاورد سمپاد ، فرصت بسیار عالی برای دانش آموزان به وجود آورده است.

وی گفت: کارسوق ها به دانش آموزان فرصت می دهد که علاوه بر یادگیری دانش جدید به مهارت آموزی و کارگروهی بپردازند.
مهاجرانی یادآورشد: سوق دادن رقابت های فردی دانش آموزان به سمت رقابت های گروهی از دیگر فواید مهم کارسوق ها در بین دانش آموزان است.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش ‌پژوهان جوان ادامه داد: ۴۰رشته زیست فناوری در دانشگاه های کشور تدریس می شود که دانش آموزان در این کارسوق با این رشته ها و کاربردهای آنها آشنا شده و می توانند نسبت به ادامه تحصیل خود در این رشته ها و انتخاب شغل آینده خود شناخت لازم را پیدا کنند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی عنوان کرد: هم اکنون در کشور به فرآورده های زیست فناوری نیاز داریم و مهندسی ژنتیک یکی از پرکاربرد ترین ابزارها در زمینه تولید این فرآورده ها است.
مهاجرانی فلسفه ایجاد کارسوق ها را افزایش بهره وری سیستم آموزشی عنوان کرده و ادامه داد: در سیستم آموزشی نیاز به بکار گروهی و همفکری به سمت تحقیقات پژوهش محور و کاربردی داریم.
این مسئول از کارسوق ها به عنوان یک فرصت برای کشف استعدادها در مدارس سمپاد یاد کرد و اظهارداشت: در شرایط کنونی که با چالش بیکاری و تولید اشتغال برای جوانان رو به رو هستیم، باید بتوانیم علم را تبدیل به ثروت کنیم و کارسوق ها به دنبال این هدف مهم است.