رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تبریز گفت: دغدغه شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز تامین مطالبات کارگران است.
به گزارش جارچی اخبار مهندس کریم صادقزاده تبریزی در جمع خبرنگاران افزود: تبدیل وضعیت نیرو‌های شهرداری موجب حذف واسطه و از بین رفتن بسیاری از راه های فساد زا خواهد بود.
وی ادامه داد: براساس پیگیری‌های انجام شده شهرداری توان پرداخت حقوق کارکنان تامین نیروی شرکت‌های همکار را دارد اما به دلیل برخی موانع قانونی نمی‌تواند حقوق هارا پرداخت کند.
صادقزاده همچنین گفت: نکته قابل توجه این است که برخی از دوستان و همکاران شورا که در هر جلسه از تخلفات عدیده شرکت همشهری صحبت می کردند امروز در برابر عدم پرداخت حقوق پرسنل این شرکت سکوت کرده اند و بایداین نکته را عرض کنم که مشکلات شخصی افراد با این شرکت به کارگران و پرسنل ربطی ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: امیدواریم تمدید قرارداد تا زمان تعیین و تکیلف شرکت همشهری تمدید شود تا کارگران بتوانند حقوق های خود را دریافت کرده و شرمنده خانواده‌ خود نباشند.
وی در ادامه همچنین گفت: هرکاری زمان خود را دارد باید حقوق کارگران به موقع پرداخت شود تا مشکلات اقتصادی زندگی آنها را تحت تاثیر قرار ندهد.
صادقزاده ادامه داد: تقصیر کارگری که اقساط وام دارد یا باید اجاره خانه پرداخت کند چیست، باید اعضای شورا پاسخگو باشند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز اذعان داشت: بایستی حقوق و مزایای قانونی کارگران، کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی، شرکتی، روزمزدی و حجمی و همچنین پاکبانان و سبزبانان به موقع و در اول هرماه پرداخت شود.
رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه ضمن تاکید بر لزوم‌ حل مشکل ۹۵ نفر مربیان سازمان فرهنگی اجتماعی و‌ ورزشی شهرداری تبریز گفت: از شهرداری تبریز می‌خواهیم به وضعیت کارگران سازمان ورزش رسیدگی کنند تا این عزیزان زحمتکش نیز شرمنده خانواده خود نباشند.
صادقزاده ادامه داد: مربیان سازمان فرهنگی اجتماعی و‌ ورزشی شهرداری تبریز بیش از ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.