حجت نظری روز سه شنبه در پایان یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تهران توضیح داد: ما در شورای شهر شاهد رأی‌گیری فراکسیونی هستیم و باید بدانیم که اعضای شورای شهر نباید خود را در تمام حوزه‌ها شاهد نظر بدانند و اعضای شورا نباید با نگاه سیاسی به مسائل ورود کنند.
نظری افزود: شهرداری تهران در حوزه رفاه و مسائل اجتماعی وظیفه دارد و قانون این وظیفه را به مدیریت شهری محول کرده که می‌توان از این دست وظایف به کاهش آسیب‌های اجتماعی چون معتادین متجاهر اشاره کنم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی با اشاره به استرداد لایحه سند جامع رفاع اجتماعی شهرداری تهران به کمیسیون تخصصی جهت بررسی، گفت: سند امروز نزدیک به ۴ سال است که در شورای شهر پرونده باز دارد و ما آن را در شورا در دو سال فعالیت خود رد کردیم و پس از رد لایحه از سوی ما معاونت وقت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران این پیشنهاد را مطرح کرد که ما با تعامل مدیریتی اصلاحات را در این لایحه اعمال کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: می‌توان گفت که با استرداد و استمهال یک ماهه لایحه باز هم اتفاقی نخواهد افتاد زیرا نزدیک به یک سال است که معاونت فرهنگی و اجتماعی روی کار آمده و در این یک سال هیچ اقدام موثری انجام نداده است.