مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: بدسوزی شدید فلر یکی از پتروشیمی های بزرگ عسلویه به دلیل مشکلات فرایندی موجب آلودگی شدید هوا در منطقه گردیده که وفق پیگیری های به عمل آمده اقدامات فوری و کنترلی از سوی پتروشیمی مذکور با تاکیدات لازم در حال انجام و تا چند ساعت آینده وفق اعلام متولیان پتروشیمی متوقف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد با اشاره به مشکلات آلایندگی های این منطقه گفت: رخدادهای بدسوزی های فلر در عسلویه یکی از مهمترین منابع آلاینده هوا در منطقه بوده که در سند تدوین شده کاهش آلودگی هوای عسلویه و کنگان راهکارهای اجرایی و فنی حذف و کاهش فلر ارائه شده و باید از سوی متولیان مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی اظهار کرد: هر گونه ایجاد فلرینگ و بدسوزی فلر که موجب ایجاد آلودگی هوا شود غیرقانونی و سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری های قضایی را در این خصوص انجام خواهد داد.

موضوع کاهش آلاینده های عسلویه و کنگان یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی استان بوشهر است که پیگیری آن از اولویت های مهم سازمان حفاظت محیط زیست و نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی و همچنین صنایع مستقر در منطقه است.