به گزارش جارچی اخبار،علیرضا رزم‌حسینی در جلسه کارگروه احیای کشف رود که با حضور مدیران دستگاه های متولی در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: موضوع ساماندهی کشف رود در سال های گذشته در دستور کار مسئولان مختلف بوده است اما هنوز هم به نوعی مشکل کشور و استان محسوب می شود.

وی ادامه داد: با توجه به بازدیدهای میدانی که در چند ماه اخیر به همراه مدیران دستگاه های ذی ربط و به صورت زمینی و هوایی از کشف رود صورت گرفت باید گفت یکی از اقدامات مهم و اولویت دار استان موضوع ساماندهی کشف رود است.

استاندار خراسان رضوی متذکر شد: هر یک از مسئولان استان در زمینه ساماندهی کشف رود به میزان وظایف خود در حوزه بهداشت، اقتصاد و سلامت مردم منطقه مسئول هستند، اما به نظر می رسد به دلیل توزیع مسئولیت ها و کافی نبودن امکانات دستگاه های متولی، همچنان مشکل کشف رود به قوت خود باقی مانده است.

رزم حسینی ساماندهی موضوع کشف رود را  یک مسئله حاکمیتی دانست و افزود: هر جا که ارکان حاکمیت در مسائل و مشکلات استان مشارکت کردند موفقیت های بیشتری حاصل شد؛ همان اتفاق مثبتی که در جریان اجرای مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه مسئولان استان در مورد ساماندهی کشف رود باید مسئولیتی را عهده دار شوند، بیان کرد: هر طرحی که در جلسه امروز در زمینه کشف رود به امضا برسد، آن را در ستاد تدبیر هم تصویب خواهیم کرد و با پشتوانه همه ارکان حکومت طرح را جلو خواهیم برد.

استاندار خراسان رضوی بعد از انعقاد تفاهم نامه و در جمع خبرنگاران گفت: تفاهم نامه ای که امروز با حضور دستگاه های متولی به امضا رسید برای این بود که یک مدیریت واحد در خصوص کشف شکل بگیرد و در همین راستا شهرداری مشهد، به صورت داوطلبانه مدیریت واحد ساماندهی کشف رود را برعهده گرفت و همه دستگاه‌های اجرایی هم نقش کمک کننده خواهند داشت.

رزم حسینی خاطرنشان کرد: طبق برنامه زمان بندی صورت گرفته بنا بر این شد ظرف یک سال آینده برخی از تصفیه خانه های ایجاد شده، تکمیل و تعدادی ایجاد شوند.

وی ابراز کرد: رسانه ها در زمینه کشف رود مطالبه گری خوبی داشتند و این روند را باید کماکان ادامه بدهند البته بهتر است به سمتی پیش بروند که باعث تشویش اذهان عمومی نشود.