به گزارش جارچی اخبار،محمد مهدی نوربخش در این خصوص گفت: گزارشی مردمی مبنی بر زنده گیری و شکار پرندگان وحشی توسط تعدادی از متخلفین شکار و صید در اراضی کشاورزی یکی از روستاها در حاشیه منطقه شکار ممنوع رئیسی دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله مأمورین یگان حفاظت محیط زیست نیشابور به محل اعزام و متخلف مذکور که در حال زنده گیری پرندگان وحشی همچون باقرقره بود به همراه یکدستگاه خودرو سواری دستگیر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیشابور اظهار کرد: از این متجاوز ادوات زنده گیری پرندگان وحشی ٢ رشته تور پرنده گیری کشف و ضبط گردید، پرونده مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به دادگستری بخش زبرخان ارجاع شد.