دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز گفت: نمایندگان فعلی و قبلی مجلس و همچنین کاندیداهای احتمالی مجلس باید عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهند.

به گزارش جارچی اخبار مهندس کریم صادقزاده تبریزی در نشست هفتگی هیئت اجرایی خانه کارگر و شورای اجرایی حزب اسلامی کار در استان آذربایجان شرقی گفت: نمایندگان فعلی و قبلی مجلس باید عملکرد خود را به مردم ارایه کنند تا مردم بتوانند در خصوص اعتماد با عدم اعتماد به آنها در انتخابات پیش رو تصمیم بگیرند.
صادقزاده ادامه داد: هرقدر در انتخابات بصورت چهره به چهره با کاندیداهای احتمالی آشنا شویم قطعا در میزان مشارکت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی ادامه داد: کمیته انتخابات خانه کارگر در انتخابات آتی به کسانی که به منشور حقوق کارگران و بازنشستگان توجه ویژه نداشته باشد کمکی نخواهد کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز همچنین گفت: در انتخابات آتی علاوه بر اینکه در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر فعالیت خواهیم کرد، در شهرستان های تابعه استان نیز کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر را اعلام خواهیم کرد.
صادقزاده همچنین به لزوم‌ پایبندی کاندیداهای مجلس به منشور حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گفت: کارگران در انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی به کسانی که به منشور حقوق کارگران پایبند نباشند رای نخواهند داد.
وی ادامه داد: احزاب قطعا در انتخابات مجلس نقش بسزایی خواهند داشت و باید به نقش احزاب در جامعه بها داده شود.
صادقزاده همچنین گفت: بحث اصلی توسعه سیاسی است و باید اعلام شود که توسعه سیاسی به معنی گسترش مشارکت عمومی و تعمیم همه جانبه مشارکت سیاسی به تک‌تک افراد جامعه است.
وی در ادامه با اعلام اینکه توسعه سیاسی یعنی هوشیاری و مداخله همه جانبه افراد یک کشور در اداره جامعه خود، عنوان کرد: توسعه سیاسی با افزایش اصلاحات و آگاهی های سیاسی باعث‌بلوغ سیاسی در افراد می شود.
صادقزاده با اعلام اینکه در شهر تبریز ۸۹ حزب و تشکل فعال است، گفت: خانه کارگر تبریز با ۱۶۰ هزار عضو و‌ کانون بازنشستگان شهرستان تبریز با بیش از ۱۱۸ هزار عضو قطعا بصورت قوی در این انتخابات نقش آفرینی خواهند کرد.
عضو شورای اجرایی حزب اسلامی کار تبریز همچنین گفت: موضوع خصوصی سازی غیر کارشناسانه کارخانجات قلب کارگران و خانواده های آنها را جریحه دار کرده است و باید در مجلس یازدهم به این امر توجه ویژه ای شود.