به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه در نخستین روز این همایش کارگروه “تحول در گسترش آزادی‌های مشروع با رویکرد انتخابات و امنیت عمومی، روانی و اجتماعی” برگزار شد.

بنابر این گزارش، دادستان کل کشور نیز در همایش یاد شده که با محوریت “تحول در دادسرا” هدف گذاری شده بود حضور داشت و علاوه بر وی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دادستان نظامی تهران، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، رئیس دادگستری کرمان، دادستان استان البرز، رئیس دادگستری استان زنجان، دادستان استان مرکزی و دادستان استان خوزستان هم در این نشست تخصصی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, گفت و گو درباره مصادیق و حدود اعمال گسترش آزادی‌های مشروع، نقش دادستان‌ها در مطالبات صنفی و تامین امنیت عمومی و روانی جامعه، مسایل مرتبط با انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، تاکید بر ارتباط با روحانیون و استفاده از ظرفیت روحانیت، ارتقاء آگاهی‌های عمومی و وحدت رویه در زمینه راهکارهای اطلاع رسانی از مهم‌ترین محورهایی بود که در نوبت صبح امروز این همایش به بحث و تبادل نظر در رابطه با آنها پرداخته شد.

در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید موضوعات مهمی از قبیل تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی در بحث انتخابات، رسیدگی به جرایم انتخاباتی و نقش قوه قضاییه در انتخابات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.