رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان شمالی روز چهارشنبه گفت: پس از کوسه، اسفراین با کمینه دمای منفی چهار درجه سانتیگراد، سردترین نقطه خراسان شمالی گزارش شده است.

مهری هاشمی دوین اظهار داشت: در شبانه روز گذشته کمینه دمای بجنورد نیز منفی سه درجه سانتیگراد ثبت شده است.

وی افزود: در این مدت کمترین دما در ایستگاه های شیروان و فاروج به ترتیب منفی ۲ و منفی یک درجه سانتیگراد بوده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, هاشمی اظهار داشت: در شبانه روز گذشته منطقه دشت در شهرستان جاجرم با بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان گزارش شده است.

وی گفت: تا پایان هفته جاری جوی پایدار برای استان پیش بینی شده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: مردم استان در نقاط مختلف، در روزهای پایانی این هفته افزایش سه تا پنج درجه ای دمای هوا را در ساعات روز تجربه می کنند.

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است.