قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و از دولت نهم به مرحله اجرا در آمد و پرداخت یارانه نقدی که جزئی از این قانون بود به نحوی منحرف از قانون پایه‌ریزی و پرداخت شد که به تدریج تمام قانون شد، چرا که پرداخت همگانی و بدون غربالگری مشخص باعث شد نه‌تنها تمام درآمد اصلاح یارانه‌ها به پرداخت نقدی اختصاص پیدا کند، بلکه پیش‌آمد که دولت‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع هزینه سنگین یارانه در ماه بروند.

در هر صورت از ۹ سال پیش تاکنون در ۱۰۴ مرحله، مبلغ ثابت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده و همواره بالای ۹۰ درصد ایرانی‌ها در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای دریافت آن قرار داشته‌اند.

اعلام ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این حکایت دارد که طی این سال‌ها حدود هشت میلیارد نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

البته این هشت میلیارد نفر افراد ثابتی نبوده‌اند و برخی از آنها به دلایل مختلف، از لیست کنار رفته‌اند یا حذف شده‌اند. در عین حال که افراد جدید به ویژه به دلیل تولد به جمع یارانه‌بگیران اضافه‌شده‌اند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا, در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه می‌گیرند که هزینه‌ای بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان را به دولت تحمیل می‌کند که این روند پرداخت، مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست.

غربالگری یارانه‌بگیران و حذف افراد پردرآمد همواره مورد تاکید بوده ولی به طور جدی در دستور کار نبوده تا اینکه در سال جاری و از اواخر شهریور، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمد، حذف تعدادی از یارانه‌بگیران آغاز شد و ظاهرا یارانه حدود یک میلیون نفر در دو ماه گذشته قطع شده است؛ گرچه شروع خوبی به نظر می‌رسد ولی نسبت به زیان ناشی از پرداخت نادرست یارانه نقدی قابل توجه نیست.