معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی قزوین روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مااظهار داشت: با توجه به اینکه قزوین رتبه دوم تولید زیتون در کشور را داراست، تشکیل خوشه صنعتی زیتون با هدف توسعه تولید و اشتغال مربوط به این محصول در استان و ایجاد انسجام بیشتر بین واحدهای تولیدی و فرآوری مربوط به آن ضروری به نظر می رسد.

شهریار کشاورز با بیان اینکه خوشه های صنعتی با هدف حمایت از کسب و کارهای کوچک و محلی راه اندازی می شوند، اظهار داشت: با تشکیل خوشه صنعتی زیتون، بحث هایی چون برندسازی زیتون طارم سفلی و بازاریابی و صادرات این محصول به طور جدی دنبال می شود.

۹ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ زیتون در استان قزوین وجود دارد که عمدتا مربوط به بخش طارم سفلی است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, خوشه صنعتی (Industrial Cluster) به مجموعه‌ای از واحدهای کسب و کار گفته می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر ‌به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترک برخوردار هستتند.