ابراهیم شیرانی روز پنجشنبه در گفت و گو با ما، سطح زیر کشت محصول زعفران در این استان را ۲۰۰ هکتار عنوان کرد و اظهارداشت : طبق بررسی کارشناسان آموزش و ترویج سازمان، از هر هکتار مزارع استان ۴ کیلوگرم گل این محصول ارزشمند بدست آمده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط اقلیمی در استان طی چند سال گذشته ، کشاورزان به سمت محصولات کم آب بر از جمله زعفران اقدام کرده‌اند، که کشت زعفران از برنامه‌های بلند مدت دولت در تغییر الگوی کشت و صرفه‌جویی در آب بخش کشاورزری است.

شیرانی، با اشاره به افزایش درآمد بهره‌برداران از محصول تولیدی زعفران با تغییر الگوی کشت تصریح کرد: در زمان برداشت زمینه اشتغال موقت بیش از ۵۰ نفر در هر هکتار فراهم می‌شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از بسته‌بندی و صادرات بیش از ۸۰ درصد از محصول زعفران تولیدی این استان به خراسان رضوی خبر داد و گفت: زعفران تولیدی این استان بدلیل کیفیت مطلوب با برند استان یاد شده به خارج از کشور صادر می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی سازمان جهادکشاورزی توسعه و رونق کشت گیاهان دارویی و کم آب بر است، تاکید کرد: اعطای تسهیلات کم‌بهره به روستاییان برای تغییر الگوی کشت محصول کم آب بر و پربازده در دستورکار قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، بخش عمده تولید و کشت زعفران استان در شهرستان‌های فارسان، کیار و بن در این استان است.
بیش از ۶۶ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، باغبانی و زراعت اشتغال دارند.