وی ادامه داد: به دلیل مشکلات و کمبودهای درآمدی کلان کشور حمایت های مالی دولت از شهرداری ها بخصوص شهرهای بزرگ و کلان شهرها بسیار اندک شده, همچنین وصول و تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ناچیز شهرداری ها موجب فشارهای مادی و معنوی فراوانی به شهروندان عزیز می شود و با اینکه توسعه شهری و ایجاد فضای ایمن و راحت در شهر از وظایف ذاتی و اصلی شهرداری هاست نه زیرساخت های شهری کمترین تناسب را بانیازهای شهروندان داشته و حتی آنچه موجود است به هیچ وجه توزیع مناسبی در شهر نداشته و در دسترس همگان نیز قرار ندارد و علیرغم آنکه شهر آبادو درخور شان و منزلت شهروندان موجب همگرایی بیشتر و مانع مهاجرت ازشهرمان می شود و مشخصه های توسعه شهری و آبادانی بایستی روزافزون و متناسب با نیازهای زندگی شهری و شهرنشینی باشد و ساکنین شهر بایستی امیدوار به عمران و آبادی شهرشان بوده تا مرغ همسایه را به چشم غاز نبینند ولی ایجاد فضاهای باز شهری ، فضاهای فرهنگی،فضاهای ورزشی، پارک ها و فضاهای سبز ، تفرجگاه ها ، معابر و پیاده رو ها،روان سازی ترافیک ،داشتن هوای پاک و از این دست مواردمتعدد دیگر که تماماً و تماماً از وظایف مدیریت شهری در شهر اراک با چالشهای بسیاری روبرو است.
این عضو پارلمان شهری اراک اذعان کرد: مدیریت شهری نه فقط و فقط شهرداری وشورای اسلامی شهر بلکه شهرداری در پیشانی و پیش قراول مدیریت شهری و البته تنها و تنها گام می زند ، کمبودها را می شنودو می بیند ، شناسایی،پیش بینی وبرنامه ریزی کرده و دراجرا هم تنها و بی یار و یاورو همراه و البته با بودجه ای ناچیز و در حد گذران و روزمرگی و خیل نیازها و توقعات بجای شهروندان عزیز و صد البته بسیاربسیار بسیار بجاتر دیگر اعضای رسمی قانونی و مکلف و کمتر مسئولیت پذیرمدیریت شهری ! می باشند .
آجرلو بیان داشت: یاری کننده اگر نیستید, مسیر حرکت را ناهموار نکنید، اگر تشویقمان نمی کنید ،تنبیهمان نیز نکنید، اگر بزرگمان نمی کنید،تحقیرمان نکنید ، اگر لازمه ی انجام پروژه های عمران شهری و رفاهی و تفریحی و داشتن شهری آباد و زیبا نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران بومی و غیر بومی چشم و گوش به تائید و تکذیب شما دوخته اند ؟، اگرامنیت سرمایه گذاری در شهر را درهمراهی و حمایت شما بالادستی ها از شهرداری و شورای شهر می بینند چنانچه حمایتمان نمیکنید لااقل تکفیرمان نکنید ، اگر در اجرای پروژه های شهری و تفرجگاهی نیازمند زمین و صد البته از نوع مالکیت دولتی، ملی و عمومی بوده درنقش ناهماهنگ کننده مانع دسترسیمان به زمین نشویدو به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز ارجاعمان ندهید که بودجه بیست ساله این شهر مظلوم کفاف خرید حتی زمین یکی از این پروژه ها را نخواهد داد، اگر اعطای مجوز از طریق کمیسیون های قانونی در اختیار شما عزیزان بالادستی موجبات تسهیل و جذب سرمایه گذار و تجمع سرمایه های خرد را فراهم می کند ، اگر دریغ می کنید لااقل دریغتان را با درج در جراید و روزنامه ها به سمع و نظر سرمایه گذاران نرسانید . چرا که از ناامنی سرمایه گذاری دراین شهر به سوی شهرهای ایمن برای سرمایه گذاری نگریزند .
وی تاکید کرد: اگر ما نمی دانیم که می دانیم ! و شما که می دانید ! اجازه جار زدن ندهید که این خود موجب ایجاد فضای ناایمنی برای سرمایه و سرمایه گذاران خواهد شد که صد تاسف تاکنون شده است و اگر به دلایل واقعی و خدای ناکرده واهی برای عدم جذب سرمایه گذاران در شهر و افزایش بودجه شهر برای اجرای پروژه های ضروری و شهری دلسوزی نمی کنید التجائاً دل سوزی هم نکنید .
رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اراک در پایان اظهار داشت: رجاء واثق داریم بالادستی های شهرمان اراک مبرای از این دست مسائل و اخلاقیات و نیات بوده و از تمام توان و اختیارات مدیریتی ، حکومتی و مسندی خود در جهت کمک به شهرداری و شورا بابت جذب سرمایه های خرد و کلان و سرمایه گذاران بومی و غیر بومی از طریق ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان و شهر موجبات رشد و تعالی و توسعه شهر خوبمان اراک را فراهم خواهند نمود .