وی در ادامه تصریح کرد : در این پروژه خروج پست ها از حالت شعاعی انجام شد و همچنین کاهش خاموشی های ناخواسته و افزایش قابلیت اطمینان شبکه از مهمترین اهداف این پروژه بوده است .
وی به نصب ۸۰ مجموعه برقگیر بر روی فیدرهای فشار متوسط در محدوده امور اشاره کرد و گفت :کاهش خاموشی های ناخواسته ،کاهش انرژی توزیع نشده از اهداف اجرایی این پروژه بوده است.
مدیر امور برق شرق احداث شبکه فشار متوسط هوایی و کابل کشی فشار متوسط زمینی خیابان جی ،خیابان همدانیان را از دیگر اقدامات این امور عنوان نمود و افزود :به منظور بهینه سازی شبکه فرسوده فشار ضعیف هوابی به طول یک کیلومتر و ایجاد مانور بین فیدرهای ۴و ۵ فجر و خروج پست زمینی از حالت شعاعی کابل کشی فشار متوسط زمینی و احداث شبکه هوایی صورت گرفت که هزینه این پروژه نیز بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.