به گزارش جارچی اخبار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به ضرورت اجرای طرح آبرسانی به دهاقان گفت: از ۶۱ کیلومتر خطوط انتقال آب به دهاقان تاکنون ۶۰ کیلومتر آن اجراءگردید ، با اجرای یک کیلومتر دیگر از خط آبرسانی به دهاقان این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مهندس هاشم امینی افزود: با بهره برداری از طرح آبرسانی به دهاقان، شهرهای گلشن ،دهاقان و ۱۰ روستا از آب شرب پایدار برخوردار می شوند.

وی فقر منابع محلی را یکی از عوامل موثر در اجرای طرح آبرسانی به دهاقان برشمرد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر آب شرب شهرهای دهاقان ،گلشن و ۱۰ روستا توابع این شهرها از طریق منابع محلی تامین می شود که در سالهای اخیر با توجه به افت منابع زیرزمینی تامین آب شرب مشترکین در این مناطق ناپایدار بوده است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه آب شرب شهرستان دهاقان از طریق منابع داخلی  تامین می شود اعلام کرد:هم اکنون آب شرب مشترکین در شهرستان دهاقان از طریق ۳ حلقه چاه که در مدار بهره برداری قرار دارد  و آب شرب شهر گلشن نیز با بهره گیر ی از ۳ حلقه چاه با دبی ۹ لیتر در ثانیه تامین می شود.

وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته نیاز آب شرب مشترکین در شهر  دهاقان ۶۰ لیتر در ثانیه و نیاز آبی شهر گلشن ۱۵ لیتر در ثانیه برآورد گردیده است. 

مهندس  هاشم امینی با اشاره به اجرای طرح آبرسانی به دهاقان افزود: مراسم کلنگ زنی این پروژه در سال ۹۲ صورت گرفت اما به دلیل تنگناهای مالی ازسال ۹۲ تا سال ۹۶ فقط ۱۰ کیلومتر ازطرح آبرسانی به دهاقان اجراءگردید ولی ازسال ۹۶ تا کنون ۵۰ کیلومتر از این پروژه اجرایی شده است.

وی اعلام کرد: اختلاف ارتفاع در شهرستان دهاقان به بیش از ۶۶۰ متر می رسد بر این اساس در طرح آبرسانی به دهاقان احداث ۳ باب ایستگاه پمپاژ هم در نظر گرفته شده که در حال حاضر احداث این ۳ ایستگاه پمپاژبه مرحله پایانی رسیده است.

مهندس هاشم امینی اعلام کرد:هم اکنون طرح آبرسانی به دهاقان به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی رسیده است این در حالیست که تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است و پیش بینی شده برای تکمیل طرح آبرسانی و خرید تجهیزات و تاسیسات  حدود ۱۵۰ میلیارد ریال نیاز است.