به گزارش جارچی اخبار،علیرضا رزم حسینی در سومین نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی و پنجمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد افزود: برای به نتیجه رسیدن در این کار می‌توان از ظرفیت خیرین استان نیز کمک گرفت.

وی با اشاره به حضور فعالیت سمن‌ها در این استان اظهار داشت: هر کاری که به دست مردم سپرده شود مورد موافقت است زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان‌های مردم نهاد که در موضوع مبارزه با اعتیاد فعالیت می‌کنند از بسیاری از سازمان‌های دولتی پیشی گرفته‌اند و باید مسیر آنها هموارتر شود.

وی گفت: باید برای آشنایی مردم با موضوع‌های اقتصاد مقاومتی و قدرت اقتصادی تلاش کرد زیرا اگر امروز شاهد امنیت در سراسر کشور هستیم، بخش عمده آن بر عهده مردم است و این آرامش مرهون گسترش فعالیت‌های اقتصادی است.

رزم حسینی افزود: کشورها در گذشته می پنداشتند قدرت نظامی موجب امنیت آنهاست ولی اکنون می‌بینیم کوچک ترین تاثیر در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند فاجعه ملی برای کشورها به بار آورد.

وی اظهار داشت: بزرگترین چالش پیش روی نظام ما نیز، موضوع اقتصاد است و همواره نیازمند آن هستیم که قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهیم تا امنیت ملی پایدار برای کشور فراهم آوریم.

وی ادامه داد: این آمادگی در استان وجود دارد که برای فرهنگ سازی بیشتر در موضوع اقتصاد شامل، اقتصاد خانواده ها و روستاها فعالیت بیشتری صورت گیرد و نتایج آن به سراسر کشور توسعه یابد.

استاندار خراسان رضوی افزود: طرح مثلث اقتصادی، یک سبک مدیریتی در این استان است و به تدریج گزارش‌های معین‌های اقتصادی به اطلاع مردم رسانده می‌شود.

رییس انجمن کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی به طرح معین فرهنگی و ایجاد حلقه فرهنگ و اقتصاد اشاره کرد و گفت: اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی توسط معین‌ها به ویژه در روستاها باید به گونه‌ای پیش برود که شاهد ایجاد کسب و کار در کنار از بین رفتن اعتیاد، گسترش ورزش و موصوعات فرهنگی در آن مناطق باشیم.

رزم حسینی با اشاره به استقبال مردم از برگزاری ۲۱ دوره نمایشگاه کتاب در مشهد اظهار داشت: به رغم مشکلات مالی و اقتصادی، مردم نشان دادند فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این شهر رو به گسترش است.